Se priser för våra två lärande verktyg

Familj

 • 10 lärande spel i matematik
 • Tillgängligt på alla enheter
 • Fri från reklam och köp i appen
 • Upp till fyra barnkonton

Klass

 • 10 lärande spel i matematik
 • Tillgängligt på alla enheter
 • Fri från reklam och köp i appen
 • Tillgång till det digitala läromedlet
 • 1 klass med upp till 30 elever
 • 1 pedagoginlogg

399kr  /termin

699kr  /läsår

Skola

 • 10 lärande spel i matematik
 • Tillgängligt på alla enheter
 • Fri från reklam och köp i appen
 • Tillgång till det digitala läromedlet
 • Obegränsat av klasser och elever
 • Obegränsat pedagoginlogger
 • Personlig kontakt med support

2kr per elev  /månad

Klass

 • Digitalt läromedel för programmering och digitalisering
 • För elever i Fsk, F-9 och Gy
 • Lektioner kopplade till läroplanen
 • Inspirerande videoklipp
 • Stegvisa instruktioner för elever
 • 1 klass med upp til 30 elever
 • 1 pedagoginlogg

399kr  /termin

699kr  /läsår

Skola

 • Digitalt läromedel för programmering och digitalisering
 • För elever i Fsk, F-9 och Gy
 • Lektioner kopplade till läroplanen
 • Inspirerande videoklipp
 • Stegvisa instruktioner för elever
 • Obegränsat med klasser
 • Obegränsat med pedagoginlogg
 • Personlig kontakt med support

2kr per elev  /månad