Lärande plattform för programmering och digitalisering

Använd Zcooly Hack gratis nu

Känn dig trygg med de nya riktlinjerna för digitalisering och programmering

Zcooly Hack är en plattform full av inspirerande material som du enkelt kan implementera i din undervisning. Vi har tagit fram lektionsmaterial som hjälper dig att arbeta ämnesöverskridande med digitalisering och programmering. Både du som pedagog och dina elever kan logga in och ta del av övningar, videoklipp och information.

Bakom plattformen finns pedagoger med erfarenhet som sträcker sig från förskola hela vägen till gymnasiet. De arbetar ständigt med att fylla på med nytt innehåll och se till att det befintliga materialet är uppdaterat och relevant.

Varför ska du använda Zcooly Hack?

Pedagogisk progression

Zcooly Hack är uppbyggt runt en tydlig progression som leder både dig och dina elever till det innehåll som är relevant för er just nu.

Videoklipp som tydliggör

Inspireras och lär dig av pedagogiska videoklipp, tydliga instruktioner och utmanande uppgifter kopplade till varje lektion.

Känn dig trygg

Lärarhandledning, elevuppgifter och bildspel är exempel på material som vi hoppas gör att du kan känna dig trygg i lektionen.

Ämnesöverskridande material

Våra pedagoger jobbar hårt för att du ska få nytta av Zcooly Hack oavsett vem du är eller i vilket ämne du undervisar.

"Zcooly Hack är tydligt, enkelt och inspirerande!"

"Jag gillar att det finns färdiga lektionsplaneringar. Det underlättar mycket för oss lärare."

___

Lärare i Kristinehamns kommun

Såhär kan din lektion se ut

Radiostyrd klasskamrat

Lärarhandledning
Elevmaterial

Stadie 7-9. Lektion 8
Arbete i par, Microbit, Radio, Skicka meddelande, Ta emot meddelande

Under denna lektion ska eleverna använda microbits radiofunktion för att skapa ett program där de styr varandras rörelse i rummet. Eleverna ska skicka meddelanden mellan två microbits där sändaren skickar ett meddelande som mottagaren översätter till pilar i olika riktningar.

Detta är första gången eleverna använder en if-sats. En if-sats utför en handling om villkoret för if-satsen uppfylls. T ex, ”om du gör dina läxor, då får du glass”. Förklara gärna för eleverna i början av lektionen hur en if-sats fungerar.

Lycka till!

Lektion 8

Sawatdii!✌

På denna lektion ska du använda radiofunktionen för att kontrollera en klasskamrats rörelse i rummet. Vi bygger från det du lärde dig i lektion 6 ”Klicka och skicka”.

Lycka till! 🌟

Allmän information

Estimated duration:

2 timmar

Requirements:

Microbit
Dator eller surfplatta/mobil
makecode.microbit.org
Dokumentationsmaterial

Kopplingar till Lgr 11, 7-9

Matematik

- Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. (Sida 60)

- Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)

Teknik

- Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. (Sida 286)

Förberedelser

Se över radio-blocken och dess funktioner.

Skicka meddelande
”On ”, ”Radio send number <3>”

Ta emot meddelande
”On radio received , ”If = <3>”, ”Then”, ”Visa lysdioder”

ARBETSGÅNGEN

1. Presentera lektionens uppdrag och vad en ”if-sats” innebär.

2. Programmera, enskilt.

3. Testa program, i par.

4. Dokumentera, enskilt.

5. Diskussion.

A och b (1/5)

En if-sats är ett logiskt uttryck. If-satsens handling utförs om villkoret i if-satsen uppfylls. Ett villkor kan vara true, false, eller <, >, = eller. Villkoret kan till exempel vara att en knapp är nedtryckt eller att ett visst meddelande mottagits.

Tips!

En if-sats är ett logiskt uttryck. If-satsens handling utförs om villkoret i if-satsen uppfylls. Ett villkor kan vara true, false, eller <, >, = eller. Villkoret kan till exempel vara att en knapp är nedtryckt eller att ett visst meddelande mottagits.

Höger och vänster (2/5)

Ändra i ditt program så att mottagar-microbit istället visar en pil åt vänster när avsändar-microbit knapp A trycks på och en pil åt höger när knapp B trycks på. Du behöver nu använda en if-sats. - Beskriv vad du fick förändra i programmet för att lösa uppdraget.

Framåt och bakåt (3/5)

Utöka ditt program så att din avsändar-microbit också kan få mottagar-microbit att visa pil framåt och pil bakåt när du vinklar den framåt eller bakåt. - Beskriv hur du löste uppdragen genom att förklara vilka block du använde och vilka val du fick göra.

Radiostyrd (4/5)

Nu är det dags att styra en klasskamrat med ditt program, och även bli styrd av denne. Kom överens om hur mottagaren ska röra sig när den tar emot de olika pilarna och vad målet ska vara. - Beskriv hur det gick att styra varandra, eventuella problem som uppstod och hur ni då löste dem.

Utvärdering (5/5)

Gör en tydlig instruktion på hur du har programmerat. Beskriv hur du löste uppdragen genom att förklara vilka block du använde och vilka val du fick göra.

Zcooly Hack - För att du ska vara trygg i programmering