Gör matte roligt för barn

Om att skapa matteförståelse

Barn använder sig av matte från ung ålder utan att få det förklarat, matte är helt enkelt intuitivt för människor. Addition och subtraktion upplever och förstår barn genom att dela med sig, till exempel. 

Bebisar börjar smått att lära sig orsakssammanhang (denna leksak gör ljud när den skakas) och relativa storlekar (föräldrarna är stora, bebis är liten). När småbarn visar hur många år de är med fingrarna har de börjat förstå att ”hur många” hänger ihop med antal. 

När ett barn är fem år kan det ofta räkna på fingrarna, känna igen siffror och räkna upp till 20.

Hur skapas matteförståelse?

Denna artikeln förklarar bra hur matteförståelse skapas genom upplevelser, mönster, rymdförståelse, former med mera (på engelska). När ett barn är fem år kan det ofta räkna på fingrarna, känna igen siffror och räkna upp till 20. Många 5-åringar vet vilken siffra som är störst i ett urval och börjar förstå ord som osäkert och möjligtvis. När man börjar i skolan blir det givetvis mer och mer att lära sig inom matematiken och det börjar dyka upp begrepp som inte är lika självklara. Det är i dessa sammanhang mångas dåliga erfarenheter med matematik uppstår. Kanske har de hört från sina föräldrar att matematik tråkigt, får för sig att matte är inget för mig, något som igen leder till en känsla för att matte har jag aldrig förstått mig på. 

Gör matte roligt för ditt barn

Många vuxna har en dålig relation till matte. Detta kan snabbt överföras till barn, vilket inte skapar en idealisk grund för ett livslångt partnerskap mellan barnet och matematiken. Gör matte roligt för barn istället!

En äldre studie gjort bland förskolelärare hittade at det verkade underförstått att barnen inte skulle veta att de lärde sig matte, det skulle bakas in i annat, för att det fanns en tanke om barn tycker matte var tråkigt. I skolan och förskolan har det varit stora ändringar kring detta, men många av dagens föräldrar har inte uppdaterat sig på samma sätt som skolan. Kristina Juter är professor i matematikdidaktik och hennes råd är att barnen får göra (eller får hjälp att göra) matematikuppgifter där de får ”upptäcka glädjen och tillfredsställelsen av att lösa problem”. Det skulle kunna vara att lyfta enkla saker i vardagen och prata om att detta faktiskt är matematik kan man bygga relationen med matte på ett positivt sätt hos barnen (och kanske hos sig själv?). 

Har du tänkt på att du använder matematik när du bakar?

Det mesta du gör i vardagen kan man koppla till någon form av matematik. Det gäller bara att synliggöra och uppmärksamma matematiken för att barnen ska förstå att den finns och att de har förmågan att förstå den. Ett sätt att göra detta på kan vara att lyfta enkla saker i vardagen och synliggöra matematiken för att barnen ska förstå att den finns, att de har förmågan och att det kan vara kul. Har du tänkt på att du använder matematik när du bakar? När du bygger strandtroll vid stranden? När du ritar och hoppar hage?

Gör matte roligt för barn genom att hitta den i vardagen

Ställ frågan till dig själv – vilken matematik hittar jag i denna aktivitet? Här under kommer några saker som man ofta inte tänker över att är en del av matten: 

  • Lägesord – på, under, vid, framför, bakom och över är några lägesord som kommer från matematik
  • Kvantitet – Mycket, mer än, mindre än (mamma äter mer än dig, pappa har mindre hår än mamma).
  • Geometriska former – trekanter, cirklar, strutar etc 
  • Längd – barnet vet att hen är kortare än vissa personer och längre än andra. 
  • Matlagning – hur mycket ingredienser behöver vi? Hur många morötter, hur många gram mjöl, hur många deciliter med vatten?
  • Att duka bordet – hur många ska äta, hur många tallrikar och hur mycket bestick behövs? Vilka former har glasen och tallrikarna? 
  • Tid – läsa av vad klockan är innebär att man använder sig av matematik. Tidsuppfattning är också en del av detta: före maten, efter maten. Igår och idag, imorgon och till helgen. 
  • Ålder – när barn börjar säga hur många år de är och även använda fingrar för att visa börjar de utveckla sin antalsförmåga. 

Matematik är roligt när man börjar förstå sammanhanget! 

Vill du lära dig mer?

Vi har samlat olika artiklar om matte och andra intressanta ämnen här.