Lära barn att multiplicera

Lära barn att multiplicera

Barn börjar lära sig multiplicera när de är runt 8 år och det kan ta lite tid innan man får kläm på det. Här kommer lite tips för hur man kan hjälpa barnet förstå.

Tre saker att förstå om multiplikation

När barn ska lära sig om multiplikation finns det speciellt tre saker de måste förstå.

  1. Först behöver de få förståelse för sambandet mellan multiplikation och addition, ex 3*4 = 4+4+4, multiplikation som upprepad addition.
  2. Vidare behöver de också förstå den kommutativa lagen som säger att 3*4 är lika mycket som 4*3, 5*8 ger samma svar som 8*5 och så vidare.
  3. Den tredje saken som är viktig för barn att upptäcka och utnyttja är sambandet mellan multiplikation och division, ex 3*4=12 och 12/4=3 och 12/3=4.

De tal som multipliceras med varandra kallas faktorer och resultatet kallas produkt.

Alltså är faktor * faktor = produkt.

Här är 3 och 4 faktorer och 12 produkt: 3*4 = 12

Introducera multiplikation

När man introducerar multiplikation i skolan brukar man göra det som upprepad addition (punkt 1 från listan över). Alltså ett visst antal grupper och lika många antal i varje grupp. Till exempel kan man tänka att 4 äpplen 3 gånger är 12 äpplen totalt.

Multiplikation som upprepad addition
Bild 1: Här har vi ställt upp fyra Pi från vårt spel tre gånger.
Multiplicera på en tallinje

I exemplet ovan är det 4ans tabell det handlar om. Barnen lär sig först räkna i fyraskutt och man hoppar tankemässigt och visuellt på en tallinje, som den ovan. Detsamma gäller för andra tabeller, för 3ans tabell räknar man i treskutt och så vidare.

Utveckla multiplikationstänket

För att utveckla sina multiplikationskunskaper är det viktigt att inte fastna i detta tänk utan utvecklas och tänka multiplikation ur ett vidare perspektiv, från endimensionellt till ett tvådimensionellt tänkande. Då gäller det att kunna se multiplikationen som en grupp eller som en yta!

Multiplikation framställt tvådimensionellt
Bild 2: Fyra Pi på en tvådimensionell yta

Bilderna visar att addition har samma relation till längd (bild 1) som multiplikation har till area (bild 2).

Begreppet och räknesättet multiplikation är något som genomsyrar och används inom stora delar av matematiken och är en viktig och nödvändig kunskap.

När du fått en djupare förståelse för multiplikation har du också förstått den kommutativa lagen (3*4 är lika mycket som 4*3) (punkt 2). Du kan också se sambanden mellan division och multiplikation (12/3=4 eller 12/4=3) (punkt 3).

Uppmuntra ditt barn att hitta och lära matematik

Hur tänker du multiplikation? Pratar ni multiplikation därhemma? Är multiplikation något man bara ska lära sig rabbla?

Såklart behöver man i första hand få förståelse för vad multiplikation är. Sedan är det väldigt bra om man tränar upp sina multiplikationskunskaper för att bli tidseffektiv. När man avancerar inom matematiken behöver man ofta tänka i flera steg, då är det bra att tabellerna sitter där de ska. Goda tabellkunskaper gör att varje deluträkning går fort. Om inte tabellkunskaperna finns blir alla problemlösningar väldigt betungande och tidskrävande vilket kan göra att barnet tappar sugen eller hamnar på efterkälken.

Tips för att lära barn att multiplicera

För de yngre:

Lär multiplikation med hela kroppen.

Klappa och hoppa 3ans tabell. Skapa regler innan ni börjar, t.ex. klappa i händerna säg 1, klappa på knäna säg 2 och gör ett upphopp säg 3. Fortsätt med samma tre rörelser: klappa händerna säg 4, klappa knäna säg 5 och gör ett upphopp säg 6 osv. Hitta och känn mönstret/takten, säg 3, 6, 9 och andra siffror i 3ans tabell lite högre. Prata med barnet om hur man kan klappa/hoppa/stampa/vissla för att göra 4ans tabell.

För de lite äldre:

När ni är till exempel i affären kan ni träna multiplikation. Handla tillsammans och ge barnet lite olika tankenötter.

  1. En lakritsstång kostar 4 kr! Hur mycket kostar 4 st? Be barnet berätta hur de tänker. Hur långt har de kommit i sitt tänk? Tänker de 4+4+4+4 eller tänker de 4*4?
  2. Denna vecka har vi handlat 2 mjölkpaket. Förra veckan handlade vi fyra gånger så många mjölkpaket. Hur många paket handlade vi förra veckan?

Plump är ett roligt spel för att öva på multiplikation.