Addition med uppställning

Addition med uppställning

Addition är ofta det första räknesättet som man lär sig när man börjar räkna. Innan barn lär sig addition med uppställning har de ofta använt konkret material för att förstå och räkna ut olika tal, för att sedan gå över och lära sig huvudräkning och andra olika strategier som exempelvis tiokompisar (2+8), dubblor (6+6). När de ska avancera och starta med skriftliga beräkningar är det viktigt att de har en god taluppfattning, detta för att inte skapa förvirring. De behöver också förstå positionssystemet, decimalform och de behöver även ha automatiserade tabellkunskaper för att kunna börja med skriftliga beräkningar.

Det här behöver du veta för att kunna ställa upp ett additionstal!

När barn ska lära sig om addition med uppställning finns det tre moment de måste förstå 👇

Pi är kapten för räknepatrullen
  • Ställ upp talen ovanpå varandra.
  • Entalssiffrorna, tiotalssiffrorna, hundratalssiffrorna, osv ska stå under/över varandra.
  • Varje sifferrad adderas var för sig med start från höger i uppställningen. Om sifferraden och additionen skulle bli mer eller lika med 10 så skriver du en minnessiffra överst i nästa rad.

Till exempel, om entalsradens summa blir 12 skriver du 1 som minnessiffra/tiotal överst i tiotalsraden och 2 som svar under strecket i entalsraden och om tiotalsraden blir 12 skriver du en 1 som minnessiffra över hundratalsraden och 2 som svar under strecket i tiotalsraden.

Exempel med 1 som minnessiffra i tiotalsraden:

I talet 123 är 3 på entalsraden, 2 på tiotalsraden och 1 på hundratalsraden. I talet 69 står 9 på entalsraden och 6 på tiotalsraden. Som i exemplet ovan blir då entalsradens summa 12 och vi måste skriva 1 som minnessiffra över tiotalsraden och lägga den till i uträkningen för denna rad.

Exempel med minnestal i tiotals- och hundratalsraden:

Först adderar vi 5+6 och får 11. Då blir det 1 i minnessiffra över tiotalsraden och 1 på svarsraden. I nästa steg räknar vi ut 1+7+4 och får 12. Då skriver vi 2 i svarsraden och noterar minnessiffran 1 över hundratalraden. Till sist adderar vi 1+5+1 och får 7, som vi skriver i svarsraden. Vi har då fått fram att 575 + 146 = 721!

Problem och svårigheter som kan uppstå

Barn har ofta lättare för den skriftliga additionsalgoritmen än för de andra räknesätten. Problem som kan uppstå är att de inte förstår meningen med uppställningen eller proceduren. De kanske inte har förståelse för alla steg eller inte har taluppfattningen som krävs för att avgöra svarens rimlighet. Här är ett exempel på att de inte behärskar alla steg:

Här har barnet adderat 6+8 = 14 och sen 4+2=6. Hen har skrivit ut talen i sin helhet efter varandra istället för att använda en minnessiffra i tiotalsraden.

Andra fel som kan uppstå kan vara att de ställer upp talen utan att fundera på talets värde (som i ovan exempel) eller att de blandar ihop additions- och subtraktionsprocedurerna. Många gånger kan det vara att de bara ska lösa uppgiften som ett abstrakt problem och inte kopplar det till verkligheten.

Öva på addition med uppställning tillsammans 📝

Det är lättare att lära tillsammans, ladda hem och skriv ut våra övningsark för addition med uppställning. Öva hemma på att lösa talen och utmana sedan varandra med att skriva egna tal.