Att lära sig subtraktion

Vad är subtraktion och hur lär barn sig att subtrahera?

Subtraktion är ett av de fyra grundläggande aritmetiska räknesätten. Den vanliga följden är att man lär sig addition först, sen subtraktion. När dessa sitter går man vidare till multiplikation och till sist division.

När barn ska lära sig subtraktion är det viktigt att förtydliga och inte ta något för givet. För vi, som kan räkna, ser mönstret som en nybörjare behöver få förklarat för sig för att kunna se. När det handlar om kopplingen mellan uppräkning och addition är det viktigt att avsluta med frågan ”Hur många?” för att barnen ska förstå att den sista siffran vi nämner i en uppräkning blir en summa. Detta behöver vi även göra i det här fallet för att synliggöra hur addition och subtraktion hänger ihop.

Subtraktion och addition är så ihopkopplade att när man befäster kunskapen inom addition så brukar förståelsen för subtraktion komma ganska lätt om man ger barnen rätt förutsättningar.

Utveckla subtraktionsförmågan

När man arbetar med siffror i skolan så görs vissa moment till varje siffra/tal, barnen får skriva, forma, räkna, koppla till antal, dela upp de olika talen. Momentet ”dela upp tal”, 0-10, blir en central och viktig uppgift för den första inlärningen. Ett exempel på detta är talet 5 som man kan dela på följande sätt: 1+4, 2+3, 3+2, 4+1, 0+5, 5+0. Alla dessa siffror blir då 5ans talkamrater. Redan här kan man synliggöra addition och subtraktion med konkret material.

Som avslutning på momentet ”dela upp tal”, 0-10, kommer de viktiga 10-kompisarna (tiokompisar är de siffror som sammanlagt blir 10, t.ex. 4 och 6) som blir en fortsatt röd tråd genom matematikutvecklingen. Om barnen kan sina 10-kompisar, blir nästa steg inom addition och subtraktion betydligt enklare att uppnå och automatisera. Vet de att 4+6=10 då är det ett litet steg bort att förstå att 10-6=4 då är det också ett enklare steg att kunna räkna ut 5+6 eller 4+7.

Introducera de formella symbolerna

Barn behöver lära, hantera och upptäcka alla steg inom de vanliga givna faserna innan vi inför de formella symbolerna. Det är därför sunt att vänta med dessa (+ – =) tills dess att barnet är moget, för att inte hindra och försvåra inlärningen. Det är viktigt att barnet har gått genom de tre första faserna för subtraktion innan man förväntar sig att hen ska använda sig av + eller =.

Fyra olika faser för subtraktion:

  1. Barnet räknar först hur många bollar som finns, 1,2,3,4…10 för att sedan ta bort 1,2,3,4 och sedan räkna hur många som återstår 1,2,3,4,5,6. Varje föremål räknas ett efter ett.
  2. Nästa steg lär de sig räkna baklänges från 10: 9,8,7,6. Här används mera huvudräkning.
  3. Förmodligen börjar de här se sambandet mellan addition och subtraktion och kan omvandla 10-4=? till 4+?=10 och på detta sätt räkna upp från 4.
  4. Till sist brukar barnen hantera allt detta som en helhet och kan utföra operationer utan att räkna, 10–4=6, alltså hantera de typiska symbolerna – = (minustecken och likhetstecken).

Allt detta blir med tiden en automatiserad kunskap som för de allra flesta är en enkel och naturlig utveckling. Vissa barn kan fastna på ett eller flera steg.

Tips för att lära barn att subtrahera

Lägg upp 6 klossar. Hur många är det? Ta bort en/två kloss. Hur många är det nu? Fortsätt ta bort klossar.

Lägg 8 klossar på bordet. Hur många? Göm några klossar under en magisk handduk. Hur många kan du se? Hur många är gömda? Studera och ställ frågor för att förstå hur de tänker.

Läs flera av våra artiklar om matte.