Taluppfattning

Hur skapas barns taluppfattning?

Att förstå tal och utveckla antalskonservation (=förståelse för antal och hur många) är något som pågår under en längre tid och är en viktig del av barns taluppfattning.

Utveckla taluppfattning

Utvecklingen börjar hos det lilla barnet i två-treårsåldern som lär sig räkneramsor utan att egentligen förstå ”hur många”. Efter ett tag börjar de så smått att pekräkna föremål, men de funderar inte så mycket på om en grupp av fem räknade föremål skulle bli sex eller fyra när de räknas nästa gång.

Innan barn nått en utveckling där de kan konservera antal, så förväntar de sig inte att resultatet ska bli detsamma om de räknar ett antal föremål i en mängd flera gånger. De blir alltså inte förvånade om resultatet blir olika från en gång till en annan och de ser heller inget fel med detta.

När barnet har räknat en gång och får frågan ”hur många är det?” kan hen räkna om igen utan att reflektera över att hen redan har räknat och använda sig av den informationen. Barnet har alltså inte än lärt sig att konservera antal.

En annan sak du kan uppleva när små barn ska räkna är att när barnet börjar sin uppräkning från något en annan siffra än innan (ex från 3, 4… istället för 1, 2…) kan hen acceptera att resultatet från samma antal föremål blir något helt annat än innan.

Det visuella intrycket spelar roll!

Hur objekt ligger gör också att barn kan komma till olika konklusioner. Det dröjer innan barn utvecklar förståelsen för att fyra föremål som ligger utspridda, inte är fler än fyra som ligger tätt tillsammans. Fler exempel på att de inte förstår ”hur många” är att de tror att fyra stora föremål är fler än sju små föremål eller att fem myrer är färre än fyra elefanter. Barn i den här utvecklingsfasen, ofta när de är två eller tre år, kan också räkna föremål från höger och sedan samma föremål från vänster och få olika antal som svar, utan att de blir förvånade.

Och sen då?

När barnet väl utvecklat antalskonservation, förståelse för tal, innebär det alltså att barnet vet att när man väl har konstaterat hur många föremål som finns i en mängd så förändras inte antalet om man flyttar på föremålen eller om de räknas om igen. De vet också att föremålens storlek inte påverkar antalet och inte heller om föremålen ligger utspridda.

Hur kan du hjälpa ditt barn att skapa förståelse för tal?

Du kan som förälder ta vara på alla tillfällen som ges, ställ frågor som uppmuntrar barn att ta reda på och reflektera över antal.

Ta vara på tillfällen som ges!

Några enkla exempel kan vara att du ställer frågor som engagerar i vardagliga sammanhang:

  • Finns det tillräckligt med tallrikar på bordet så att det räcker till oss alla?
  • Finns det stolar så att det räcker till oss alla?
  • Kan du vara snäll och duka bordet med glas så att alla i familjen får var sitt?

Uppmuntra barnet att räkna föremål av olika slag så ofta det går. Be dem upprepa svaret, börjar de en ny uppräkning kan du ställa frågan: Behöver du räkna en gång till? Kan du berätta hur många det är utan att räkna på nytt?

Låt barnen lära och öva på taluppfattning i Räknepatrullen

När din familj använder Zcooly får ni alltid tillgäng till alla våra lärande spel. Och allt finns i en och samma app som du kan använda på alla enheter. Smidigt, vad?

Och har du flera barn får alla självklart spela med varsin avatar.

Läs mer om alla våra mattespel här.

I Räknepatrullen övar man på taluppfattning

För barn 5-7 år

Räknepatrullen

Hjälp Pi att rädda hamsterkompisarna som har strandat på en öde ö!

I Räknapatrullen lär barn sig räkna till 100, addera och subtrahera med 1 och mycket mer.