Fyrhörningar

En fyrhörning är en plan form med fyra hörn och finns i flera olika former. I denna artikeln reder vi ut hur olika fyrhörningar ser ut och vad som skiljer de olika typerna från varann.

En fyrhörning, tetragon, är en fyrsidig polygon (månghörning) och en av de grundläggande geometriska formerna.

Att lära sig om de olika geometriska former som trianglar, fyrhörningar, dess egenskaper, namn och inbördes relationer, är något som ingår i läroplanen. Därför är detta något som vi vill att barn ska vara förstå och lära sig räkna med. För att avancera och lära sig räkna med exempelvis vinklar, omkrets/area, baser, höjder med mera, behöver barnen kunna och förstå formernas koppling till vardagen. Det är viktigt att inte matematiken blir en egen centrerad del utan något som tillhör vardagen för att tillgängliggöra det för barn. Därför är det bra att i hemmet uppmärksamma och studera former som vi har omkring oss.

Fakta om den geometriska formen fyrhörningar

En fyrhörning, tetragon, är en fyrsidig polygon (månghörning) och en av de grundläggande geometriska formerna. En fyrhörning begränsas av fyra räta linjer vars skärningspunkter bildar fyrhörningens hörn. Alla fyrhörningar har fyra hörn och fyra sidor, sidorna kan vara olika stora och de kan också vara parallella eller inte parallella.


En viktig egenskap hos en fyrhörning är att vinkelsumman är lika med 360°. Vinkelsumman får vi genom att vi adderar storleken på fyrhörningens fyra vinklar.

Vi tittar närmare på olika fyrhörningar:

Kvadrat

I en kvadrat är alla sidor lika långa och motstående sidor är parallella och alla vinklar räta.

Rektangel

I ett rektangel är motstående sidor lika långa och parallella. Alla vinklar är räta.

Romb

I en romb är motstående sidor parallella och alla sidor är lika långa. Det är inga räta vinklar men de motstående vinklarna är lika stora.

Parallellogram

I ett parallellogram är motstående sidor parallella och lika långa. Inga räta vinklar men motstående vinklar är lika stora.

Parallelltrapets

I ett parallelltrapets är det två parallella sidor. Det är inga räta vinklar och motstående vinklar är olika stora.