Geometri

Geometri är en viktig del av matematiken och redan i årskurs 1 börjar man introducera geometri för barn. Ofta blir barnen även introducerade för geometri redan i förskolan genom lek med former, lägesord och ritning.

Inom geometri pratar man om former, figurer, lägesord, mätenheter, vinklar och mer. Det är med andra ord ett stort ämne som täcker in många användbara och vardagsnära koncept. Under förklarar vi kort grundläggande delar av geometri och du kan hitta länkar till andra, mer utfyllande artiklar om olika geometriska koncept.

Termer inom geometri

Vinklar

Vinklar är en stor och viktig del inom geometri. En vinkel är ett område som avgränsas av två linjer som skär varann i en punkt. Vinklar mäts i grader. En rät vinkel är 90 grader, 90°, och är den vinkeln som de flesta känner igen snabbast. Här kan du läsa mer om vinklar.

Geometriska former och geometriska figurer

Geometriska former är som regel tvådimensionella, så som trianglar, fyrhörningar, cirklar och så vidare.

Dessa former utgör basen för att bygga tredimensionella geometriska figurer, så som kuber, rätblock och pyramider.

Längd och vikt

Längd och vikt är viktiga mätenheter att lära sig för barn och används flitigt i allas vardag, t.ex. när man bakar, åker berg- och dalbana och så vidare. Inom geometrin är det viktigt att ha koll på dessa enheter.