Trianglar

En triangel är en plan figur med tre hörn och finns i flera olika former. I denna artikeln reder vi ut hur olika trianglar ser ut och vad som skiljer de olika typerna från varann.

Fakta om den geometriska formen triangel

Triangel är en plan figur i form av en trehörning, man kan också säga en tresidig polygon (som betyder månghörning).

Triangeln är en av de grundläggande geometriska formerna. En triangel begränsas av tre räta linjer vars skärningspunkt bildar triangelns hörn. Triangeln har tre hörn och tre sidor och det finns olika typer av trianglar som har olika namn och egenskaper beroende på hörnens vinklar och sidornas längd.

En viktig egenskap hos trianglar är att en triangels vinkelsumma är lika med 180°. Vinkelsumman får vi genom att vi adderar storleken på triangelns tre vinklar.

Att lära sig om de olika geometriska former som trianglar och fyrhörningar, dess egenskaper, namn och inbördes relationer, är något som ingår i läroplanen. Därför är detta något som vi vill att barn ska vara förstå och lära sig räkna med. För att avancera och lära sig räkna med exempelvis vinklar, omkrets/area, baser, höjder med mera, behöver barnen kunna och förstå formernas koppling till vardagen. Det är viktigt att inte matematiken blir en egen centrerad del utan något som tillhör vardagen för att tillgängliggöra det för barn. Därför är det bra att i hemmet uppmärksamma och studera former som vi har omkring oss.

Vi tittar närmare på olika triangelformer:

Liksidig triangel

Liksidig triangel

I en liksidig triangel är alla sidor lika långa och alla vinklar är 60°.

Likbent triangel

Likbent triangel

I en likbent triangel är två sidor lika långa och basvinklarna lika stora.

Rätvinklig triangel

Rätvinklig triangel

I en rätvinklig triangel är en vinkel 90°, alltså en rät vinkel. De två räta sidorna kallas i en rätvinklig triangel för kateter och den sneda sidan kallas för hypotenusa.

Spetsvinklig triangel

Spetsvinklig triangel

I en spetsvinklig triangel är alla vinklar mindre än 90°.

Trubbvinklig triangel

trubbvinklig triangel

I en trubbvinklig triangel är en av vinklarna större än 90°.