Subtraktion med uppställning

Subtraktion med uppställning

Addition och subtraktion är de första räknesätten man lär sig. Till en början använder barn gärna konkret material för att förstå och räkna ut olika tal, för att sedan gå över och lära sig huvudräkning och andra olika strategier. När subtraktion introduceras är det bra att lära dem se sambanden mellan addition och subtraktion. Exempelvis kan man sina tiokompisar och vet att 2+8=10 vill vi att de då ska se sambandet 10-8=2 och att dubblorna 6+6=12 för att se sambandet 12-6=6. Då blir det lättare att förstå subtraktion med uppställning.

När barn ska avancera och starta med skriftliga beräkningar är det viktigt att de har en god taluppfattning, detta för att inte skapa förvirring. De behöver också förstå positionssystemet, decimalform och de behöver även ha automatiserade tabellkunskaper.

Det här behöver du veta för att kunna ställa upp ett subtraktionstal!

När barn ska lära sig om subtraktion med uppställning finns det fyra moment de måste förstå.

  • Ställ upp talen ovanpå varandra, det största talet överst.
  • Entalssiffrorna, tiotalssiffrorna och hundratalssiffrorna osv ska stå under/över varandra.
  • Varje sifferrad subtraheras var för sig med start från höger i uppställningen
  • Om det översta talet i raden är mindre än de nedre behöver man göra ett lån på översta siffran i raden till vänster, växla och skriva minnessiffra i raden man ska räkna ut och som i exemplet nedan blir lån av ett hundratal 10 tiotal.  

Exempel med lån från 100-talsraden:

Alltså start från höger; 9-2. I nästa steg måste vi tänka till, för 2-9 blir ju ett negativt tal – därför måste vi låna ett hundratal och omvandla det 10 tiotal, så da blir uträkningen på tiotalsraden 12-9 och slutligen tar vi bort de 10 vi lånade från 9:an på hundratalsraden och räknar ut 8-3.

Exempel med lån från tiotalsraden och hundratalsraden

I första steget lånar vi 10 från tiotalsraden och räknar ut 15-6=9. Sen måste vi låna 10 från hundratalsraden till tiotalsraden och kan så räkna ut 16-8=8. Här har vi alltså tagit bort tiotalssiffran vi lånade i första steget. Till sist räknar vi ut 5-1=3 (tagit bort hundratalssiffran vi lånade i steg två) och får svaret 389 för frågan 675-286.

Problem och svårigheter som kan uppstå

Barn blandar ofta ihop reglerna för addition och reglerna för subtraktion. De kan ställa upp tal så att positionerna inte hamnar på rätt ställe under varandra. De subtraherar den minsta från den största under alla omständigheter och de funderar ofta inte över talens rimlighet. Därför är det viktigt att visualisera och konkretisera med laborativt material eller som ett vardagligt problem.

Problem som brukar uppstå med dessa beräkningar är ofta att de inte förstår meningen med uppställningen eller proceduren. De kanske inte har förståelse för alla steg samt att de inte har en taluppfattning som kan avgöra svarens rimlighet. Ett exempel på att de inte behärskar alla steg kan se ut så här:

Här har barnet räknat ut 9-2=7 på entalsplatsen, sen gått vidare till hundratalssiffrorna och istället för att låna från hundratalssiffran har barnet vänt på problemet och tagit 9-2=7 även på tiotalsplatsen. Till slutt har barnet räknat ut 9-3 och fått svaret 677 för 929-392, vilket ju är fel.

Andra fel som kan uppstå kan vara att de ställer upp talen utan att fundera på talets värde (som ovan) eller att de blandar ihop additions- och subtraktionsprocedurerna. Många gånger kan det vara att de bara ska lösa uppgiften som ett abstrakt problem och inte kopplar det till verkligheten.

Öva hemma

Här under kan du ladda ner och printa ut övningsark för subtraktion med uppställning: